محصولات آلس پایس در بخش های مختلف آشپزی و پخت و پز استفاده می شود. چاشنی، طعم، رنگ خوراکی از انواع محصولات آلس پایس می باشد.