محصولات جدید آلس پایس

چاشنی اسپایسی

مرینیت مرغ ، ماهی و گوشت

چاشنی سیر و کره

مرینیت مرغ ، ماهی و گوشت

چاشنی کره زعفرانی

مرینیت مرغ ، ماهی

چاشنی باربیکیو

مرینیت مرغ ، ماهی و گوشت

چاشنی تایلندی

مرینیت مرغ ، ماهی و گوشت

چاشنی سوپر اسپایسی

مرینیت مرغ ، ماهی و گوشت

چاشنی مکزیکی

مرینیت مرغ ، ماهی

چاشنی مدیترانه ای

مرینیت مرغ ، ماهی و گوشت

چاشنی باربیکیو

مرینیت مرغ ، ماهی و گوشت